Лежбище морских слонов. Сан Симеон, Калифорния. Автор снимка: Mike Gin.