- Девушка, а ведь я абсолютно свободен! 

- Подождите, мужчина, давайте уточним - свободен или нахрен никому не нужен?