- Девушка, а ведь я абсолютно свободен!

- Подождите, мужчина, давайте уточним - свободен или нахрен никому не нужен?