Numero China December 2019 Cover ph: Jumbo Tsui model: Xiao Wen Ju hair: Issac Yu makeup: Wang Qian

Numero China December 2019 Cover

ph: Jumbo Tsui

model: Xiao Wen Ju

hair: Issac Yu

makeup: Wang Qian