Много ли среди нас любителей граната?

Много ли среди нас любителей граната? ♥