Живи для тех, кому нужен. Дружи с теми, в ком уверен. Общайся с теми, кто приятен.

Живи для тех, кому нужен. Дружи с теми, в ком уверен. Общайся с теми, кто приятен. И благодари тех, кто ценит.