Скорпион. 22 июня.

♏Скорпион. 22 июня.

✨Тут два варианта, либо порция любви,

тепла и ласки, либо порция кола, виски, лёд.