Не отказывайте себе ни в чем: хотите сосиску – съешьте, хотите на море – езжайте!

Не отказывайте себе ни в чем: хотите сосиску – съешьте, хотите на море – езжайте! 😊