Оскар Кокошка"Невеста ветра" , 1914

Оскар Кокошка "Невеста ветра", 1914